Aandachttraining (mindfulness)

Meer rust in hoofd en lijf

In deze training leert je kind in een klein groepje van maximaal zes kinderen om zijn aandacht te richten op datgene wat nu aanwezig is. Dit doen we op basis van de methode ‘Aandacht werkt’ van Eline Snel. De groepstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 45 minuten en zal kinderen helpen meer rust te ervaren in hun hoofd én lijf en echt te ontspannen. Ze leren dat ze invloed hebben. Op hoe ze reageren op gedachten, gevoelens of zintuiglijke sensaties. Door hun aandacht te leren richten, kunnen ze leren hun concentratie te verhogen en meer zelfcompassie en compassie met anderen te voelen. Dit draagt ook bij aan hun zelfvertrouwen. Doordat het groepje klein is, is er veel persoonlijke ruimte en aandacht. De training is bovendien leeftijdgericht; er bestaat een training voor kinderen van 4-7 jaar en een voor 7-12 jaar. 

De training bestaat uit:

  • Kennismaking met ouder en kind
  • 8 bijeenkomsten (kids only)
  • Wekelijkse update met wat we hebben gedaan en tips voor thuis
  • Boek ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel

Deze training start ongeveer elke 3 maanden. De eerstvolgende start in januari 2024. Kosten voor deelname aan de training zijn €265. De bijeenkomsten vinden plaats bij Bindi (Bergstraat 6, Amersfoort).  Je kunt je kind aanmelden door middel van het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Je kunt ook een mailtje sturen naar karlijn@danseninderegen.nl. Vermeld hierbij de naam en leeftijd van je kind en voor welke training de aanmelding geldt.

Weerbaarheidstraining​

Zelfvertrouwen, weerbaarheid & sociale vaardigheden

In deze weerbaarheidstraining leert je kind in een klein groepje van maximaal zes kinderen om op een positieve manier met zichzelf en anderen om te gaan. De groepstraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer een uur en zal je kind helpen zich zelfverzekerder te voelen, weerbaarder te worden en zijn sociale vaardigheden te vergroten. In een groepje kan je kind meteen toepassen en oefenen wat het leert, omdat er direct interactie is met andere kinderen. Ook ziet je kind dat andere kinderen bepaalde dingen ook lastig vinden. Deze herkenning vinden kinderen vaak fijn. Doordat het groepje klein is, is er veel persoonlijke ruimte en aandacht. De training is bovendien leeftijdgericht; er bestaat een training voor kinderen van 4-7 jaar en een voor 7-12 jaar. Voor 7-jarigen bespreken we samen welke training en groep het beste aansluit.

Training voor 4 t/m 7 jaar

Tijdens deze training staan we spelenderwijs stil bij vragen als: hoe kom ik over? Welke rol spelen mijn houding, stem en blik hierbij? Hoe kan ik op een effectieve en sociaal handige manier iets vragen en zeggen? Ook werken we met gevoelens (de gevoelens van een ander begrijpen, erop reageren), positief denken, ‘nee’ zeggen en omgaan met ‘nee’ van een ander. Tenslotte behandelen we manieren om boosheid te uiten, ontspannen (bijv. als je boos of bang bent) en sociale vaardigheden.

Training voor 7 t/m 12 jaar

Gedurende deze training behandelen we vragen als wie ben ik (wat kan ik goed, wat vind ik lastig) en hoe kom ik over? We oefenen houdingen, aankijken en stemgebruik hierbij. We staan stil bij het omgaan met emoties (emoties herkennen bij jezelf en anderen, hierop reageren), positief denken en ontspannen (de rol van ademhaling, een eigen chill plan maken). We werken aan vaardigheden als opkomen voor jezelf, grenzen aangeven, kritiek geven en ontvangen en in het algemeen situaties handig aanpakken. Tenslotte is er ruim aandacht voor sociale vaardigheden zoals vriendschappen sluiten en houden, ruzies oplossen etc.

De training bestaat uit:

  • Kennismakingsgesprek met ouders en kind
  • 6 bijeenkomsten (kids only)
  • 1x tussentijdse telefonische terugkoppeling (ouders)
  • 1x afsluitend gesprek aan het einde van de training (ouders en kind)
  • Materialen

De kosten voor deelname aan de weerbaarheidstraining zijn €395. De bijeenkomsten vinden plaats bij Blok-Oost (Utrecht) of op school (Amersfoort of Utrecht).  Hieronder vind je meer informatie over de eerstvolgende trainingen. Je kunt je kind aanmelden door middel van het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Je kunt ook een mailtje sturen naar karlijn@danseninderegen.nl. Vermeld hierbij de naam en leeftijd van je kind en voor welke training de aanmelding geldt.

Aanmeldformulier