HOE WERK IK?

DUIDELIJK, LIEFDEVOL EN MET AANDACHT

Ik ben erop gericht dat je kind weer in zijn kracht komt te staan; lekker in zijn vel komt te zitten én weer gaat stralen. Samen met hem of haar ga ik kijken wat het zou kunnen doen om dat te bereiken. Daarbij voeren we gesprekken en maak ik gebruik van speelse methodieken. Ik vul de sessies in op een manier die past bij je kind: het karakter, de interesses en ook de gemoedstoestand van die dag. Ik vind het belangrijk om niet zozeer te focussen op het probleem en de rol van anderen daarin, maar om te kijken naar de eigen kwaliteiten van je kind en hoe we deze kunnen inzetten om met het probleem om te gaan. Mijn ervaring leert dat een kind ergens van binnen wel weet hoe het met de situatie zou kunnen en willen omgaan en wat de oplossing is voor zijn probleem. Ik help hem of haar zich hiervan bewust te worden, het onder woorden te brengen en ermee te oefenen. Er zit veel afwisseling in de invulling van mijn sessies met kinderen. We zitten geen uren tegenover elkaar aan tafel te praten. Het kan zijn dat we aan tafel zitten, in de speelkamer, op de grond of de bank; buiten een stukje wandelen; of bijvoorbeeld een potje voetballen. Ik zet verschillende methoden/ technieken in, zoals het lezen van prentenboeken; tekenen/schilderen/ kleien; (pedagogische) handpoppen; familie/klassen/vriendschapsopstellingen met Playmobil; begrenzingsoefeningen; focusoefeningen; en verschillende spelletjes. Dit lijstje is zeker niet allesomvattend, maar geeft je hopelijk een beeld van hoe ik werk. Voor meer informatie over de groepstraining, neem even een kijkje op deze pagina.

Eén op één coaching traject

Naar aanleiding van je mail of telefoontje, maken we een keer gratis en vrijblijvend kennis. Meestal is dit een kennismaking tussen de ouders en mij, maar het is ook mogelijk dat je kind hierbij aansluit. Het voornaamste doel is een gevoel te krijgen wie ik ben en voor mij om jullie al een beetje te leren kennen. De kennismaking kan live plaatsvinden of via Whatsapp videobellen. Dat is aan jullie.

Daarna plannen we een intakegesprek. Als beide ouders nog in beeld zijn, is het belangrijk dat beide ouders hierbij aanwezig zijn. De intake duurt ongeveer een uur en vindt plaats bij jullie thuis. Ter voorbereiding op de intake stuur ik je een aantal vragen toe. Het is fijn als je deze (samen met de andere ouder van je kind) alvast invult en tenminste 2 dagen vantevoren ingevuld aan mij terugstuurt.

Vervolgens vinden 3-4 sessies met je kind plaats.

De eerste keer maken we vooral kennis en verken ik de situatie, het probleem en de hulpvraag met hem of haar. Vaak worden het probleem en de hulpvraag door ouders en kind net iets anders verwoord, maar komt het in de basis neer op hetzelfde. Soms verschillen de hulpvragen, maar liggen ze wel in het verlengde van elkaar. Voor mij is de hulpvraag van je kind altijd leidend en mijn startpunt. Ik ben er namelijk op gericht dat je kind mij vertrouwt, dat hij of zij zich gezien en uiteindelijk geholpen voelt. Alleen dan kunnen we samen succesvol zijn. Aan het eind is tot nu toe altijd gebleken dat op de route ook de hulpvraag van ouders aan bod komt. Mocht dat niet het geval zijn, kunnen we daar ook nog apart bij stil staan in een of meer losse sessie(s).

Na 3-4 sessies praat ik je in een oudergesprek bij over mijn inzichten en bevindingen. De informatie die ik deel, stem ik af met je kind.

Vervolgens volgen weer 3-4 sessies met je kind.

Tenslotte hebben we een evaluatiegesprek. In dit gesprek blikken we terug en kijken we vooruit. Het kan zijn dat we het traject afronden of besluiten dat er meer actie nodig is. Dit kunnen bijvoorbeeld nog een aantal extra sessies zijn, een ‘terugkom-moment’ over een paar weken of een gesprek met school erbij.

Vooraf kan ik niet precies zeggen hoeveel kindercoachsessies nodig zijn, omdat elk traject en elk kind (gelukkig) verschillend is! Vaak komen we met
6-8 sessies een heel eind. Mocht ik tussentijds verwachten dat meer sessies wenselijk zijn, zal ik dit ook met je bespreken.

De rol van ouders

It takes a village to raise a child. Het is belangrijk dat een kind niet in isolement werkt aan datgene wat voor hem of haar lastig is. Waarschijnlijk krijgt hij er mee te maken in verschillende contexten: thuis, op school, de sportclub. Daarom betrek ik jou als ouder ook heel graag bij de coaching van je kind. Want hoe zonde is het als geleerde lessen binnen dat ene kamertje blijven en jou als ouder niet bereiken.

Door jou te betrekken kunnen we je kind helpen bepaalde veranderingen door te (blijven) voeren. Jij als ouder kan zo veranderend gedrag van je kind herkennen, beter begrijpen, er ruimte voor scheppen en/of het aanmoedigen. En misschien is er ook iets wat jij in je communicatie of de gezinsdynamiek zou kunnen aanpassen dat helpend is voor je kind. De ene keer is het voldoende als ik je als ouder halverwege het coachingstraject en aan het eind een keer bijpraat. Dat doe ik sowieso bij elk coachingtraject. Het kan ook zo zijn dat je méér praktische handvatten en/of een vorm van oudercoaching wilt. Ook dat is mogelijk en dat plan ik dan graag met je in.